Haier spiser uprovosert

Vg.no skriver at det ble registrert 79 uprovoserte haiangrep i 2010. Dette skal være et høyt tall, men hva er egentlig et uprovosert haiangrep?

Hai er rovdyr, og arter som oksehai, hvithai og tigerhai tar gjerne store byttedyr. Når haien er sulten, må den nødvendigvis spise noe – og den har ingen filter som skiller mennesker ut som en uspiselig eller fredet art. Haier spiser det som måtte virke fristende eller spiselig, og den trenger ikke bli provosert for å spise. I datagrunnlaget  nevnes spesielt episodene i Egypt – i Sharm el Sheikh – der det var fem haiangrep på fem dager.

Et povosert haiangrep må altså være et angrep der mennesker har tirret eller lokket haien til å forsvare seg. Det er uvisst om det føres statistikk over en slik merkelig type adferd fra mennesker.

Heldigvis konkluderer ikke forskerne med at haiene er blitt lettere provosert. Det er heller nærheten av mennesker i haiens områder som fører til uheldige episoder under haiens jakt på mat.

Kjent for å ikke lykkes

Noen ganger går små eller store begivenheter oss hus forbi – eller finner sin fortjente plass i glemmeboka. Hva hadde vel 36,9 vært dersom det ikke hadde vært noe som en gang hindret en norsk regjering? Thorbjørn Jagland og Arbeiderpartiet huskes dermed også godt for noe som ikke gikk som man hadde håpet på. Det handler ikke nødvendigvis om ikke å mestre noe; men at man blir stanset av en faktor som ikke burde være tilstede.

Å pusle 5000 biter sammen til et puslespill er også et godt stykke arbeid. De som gjør det, gjør det som regel i stillhet. Media blir sjelden varslet om slike “bragder”, men likefullt kan prestasjonen få stor oppmerksomhet. I dag ble 86 år gamle Jack Harris berømt; ikke for å ha puslet sammen 5000 brikker, men for å måtte stanse etter 4999.

Jack Harris får både sympati og støtte, og dette kan være en vel så stor gevinst som å fullføre et puslespill. Den ene brikken som manglet – den vesle pappbiten på et par kvadratcentimeter – fikk langt større konsekvenser enn et åpent hull i et ellers komplett bilde. Harris ble kjendis på sine eldre dager; om enn for kort tid. Kanskje Harris kan se tilbake på episoden med langt rikere og sterkere minner enn dersom historien hadde endt med et komplett bilde? Alt dette på grunn av et puslespill som ikke var ment å pusles, men ble gitt ham som en spøkefull gave for snart 8 år siden.

Love is “almost” in the air!

Snakk om å bli hengt ut – i dobbelt forstand. Sjelden har kinesisk utroskap blitt dokumentert bedre.

I kinesiske Chengdu gjør man sikker som man gjør i resten av verden når elskende par blir overrasket av den kvinnelige deltakers ektamann. Man flykter gjennom en alternativ utgang – selv om denne ikke fører noe sted og ligger høyt over bakken. Å stå splitters naken med stellet dinglende i lufta var tydeligvis å foretrekke fremfor ektemannens vrede. Bildet på vg.no er i så måte både komisk og tragisk.

Den uheldige elskeren bør kanskje se litt mer på situasjonskomedier, og neste gang vurdere å gjemme seg i skapet – men det spørs vel om det blir noen “neste gang”.

USA ikke moden for homofile soldater

Obama har som mål å også la homofile bli en del av forsvaret. Målet kan synes like edelt som rettferdig fra fredsprisvinneren, men lar det seg gjennomføre?

USA er dobbeltmoralens land, og uante konservative krefter vokter den del av moralen som omhandler kjønnsroller og seksualitet. Amerikanere kan se mellom fingrende når det gjelder våpenloven, voldsfilmer, uetisk fangebehandlig og ekstreme sosiale skeivheter i eget samfunn. Men når det gjelder sex, skal man trø mer varsomt.

Å la homofile soldater få tjenestegjøre vil sette hetrofile soldater i enkelte dilemma. Den sterke amerikanske “moral” vil også kunne gå ut over de homofile og den behandlig de får. Fordommer er ikke bare et begrep; de kan også resultere i handliger som ikke bidrar til å bekjempe dem.

Selv tror jeg ikke USA er klar for å endre loven og tillate homofile i forsvaret. Selv om presidenten kan få spredt applaus for sine talegaver og visjoner, er nok avstanden mellom den edle tanken og realitetene for stor.

Stuerent å amme – også på amerikanske fly

For tre år siden risikerte 27 år gamle Emily Gillette å bli kastet av et fly fordi hun ammet sin ett år gamle datter.  Gillette forlot flyet i tårer, og nå blir den tre år gamle saken tatt opp.

Ja, det er amerikansk  stoff, og ikke overraskende for dem som har vært der. Da en av mine døtre var små og i USA, fikk min kone klar beskjed om at man ikke ammet på offentlig sted. Dette er noen år siden, og forhåpentligvis har ting endret seg. Ettersom vi da hadde familie som midlertidig bodde i USA, opplevde vi også at fotografier av barna ble “sensurert”. Vi sendte en bunke bilder, men bare noen av dem kom frem. Badebildene av barna kom aldri frem.

I USA sliter man skrekkelig med sin dobbeltmoral. Nå skal – ifølge tv2.no – flyselskapene godta amming, men mer interessant er vel hva USA godtar av andre ting. Kriger, en liberal våpenlovgivning, blodige filmer og spekulative scener er OK, men et bart bryst rister man oppgitt på hodet over. Grensene flyttes heldigvis for ammende mødre, men det gjør ikke USA mindre moralistisk. For at moralen skal ha troverdighet bør man kanskje også reversere utviklingen på andre områder.

Skrale soldater, eller major-tabbe?

En svensk major omtaler sine soldater som  “skrale” etter at flere måtte få legehjelp etter en øvelse. Er slitasjeskader og frostskader noe som kan forklares med å være skral?

Også i Norge har vi øvelser i det kalde nord der man tidvis får høre om dramatikk når værgudene og kuldegradene gjør forholdene vanskelige. Man kan utmerket godt være en god soldat selv om man kan være i fare for å få forfrysninger, eller være uheldig og bli skadet under en øvelse.

En militærøvelse for elitesoldater skal ikke være noen dans på roser, men den svenske majoren er noe rask med å legge skyld for styrkefrafall på soltatene. Kan værgudene ha spilt en rolle, eller er det ledelsen som har vurdert feil i forkant av øvelsen?

Vi som har vært inne til førstegangstjeneste vet at alle med vinkler, stjerner og striper på uniformen har meget hardt for å vedgå at feil gjøres. Dermed må nok svenske elitesoldater finne seg i å være skrale når de øver på fremtidige vinterkriger i svenske fjell.

La barn få være barn

I Sverige har noen kommet på å la fire år gamle barn få opplæring i å gå på catwalken. Noen har tydeligvis vansker med å skille mellom hva barn bør gjøre og hva voksne bør gjøre uten å involvere barna.

Barn liker å imitere voksne, og vi som har barn ser mye rar og morsom adferd når barn øver på voksenroller. Dette er naturlig, men det er samtidig bare en imitasjonslek på barns premisser. Å observere og imitere er ikke det samme som at vi voksne skal organisere og legge til rette for at barn skal gjøre som voksne.

Jeg har selv ikke noe forhold til catwalken, og det jeg har sett på TV har vært av den usunt tynne typen kvinner der yrkets negative sider overskygger det de egentlig skal vise frem. Dette er definitivt en voksenverden der dessverre alt for mange unge har dannet seg unaturlige forbilder og idealer. Man kan gjerne omtale deler av denne bransjen som et problem – nettopp fordi enkelte unge opplever at den setter en slags standard.

Vi har forbud og aldersgrenser for mangt og meget som kan være skadelig. Som regel klarer de voksne å korrigere og å gi barn et sunt forhold til selvbilde og adferd. I Sverige synes noen å ha problem med å vite hva som er “barns beste”, og det er trist dersom man også må oppdra voksne til å ikke leve ut voksens drømmer gjennom barn.