Bilder om naturens krefter

Når man ferdes i naturen, er man gjerne på jakt etter det vakre og estetiske. Selv leter jeg som oftest etter motiver som er interessante i form eller farge. Det kan også være at jeg er på utkikk etter arter jeg ikke har fotografert tidligere.

LIkevel hender det at jeg tar bilder av det som nødvendigvis ikke er så pent eller estetisk. I denne posten vises to eksempler. Første bilde er tatt i en granskog midt på Karmøy. Det var jakt på gode motiv av sopp i skogbunnen som var hensikten med turen. Inne i skogen ble det imidlertid klart at her har vinden fått godt tak i trærne. Antakelig er det en vinterstorm som har gjort at trærne måtte gi etter. Dersom skogbunnen er grunn og gir dårlig feste for røttene, trenger ikke vindstyrken være så sensasjonelt sterk for å få trær til å velte.

Neste bilde ble tatt for to dager siden da jeg var på utkikk etter planter som blomstret nå i slutten av september. Bildet viser litt av sandvollen et stykke inn på sandstranda i Åkrehamn. Det er nå mange år siden stormen Inga herjet med strendene, men fremdeles vises tydelige spor fra kjempebølgene som vasket vekk store mengder sand og sandjord. Bølgenes utgravinger etterlot mange tverrsnitt av sandvoller. Det er litt spesielt å kunne se plantene som vokser på vollen og deretter kunne følge røttenes vei nedover i sanden. Ved flere av sandstrendene på vestsiden av Karmøy, så man store forandringer etter Ingas herjinger.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.