Billigere bensin bør også gi lavere flypriser

De siste månedene har man fått en rekke nyheter som forteller om at prisen på flyreiser stiger, og at prisene fortsatt vil stige. Bakgrunnen for spådommene er delvis begrunnet med økt oljepris, men også en forventet nedgang i passasjertallet. Det er de økonomisk vanskelige tidene som vil føre til at forbrukere vil kutte i feriebudsjettet.

Mitt opp i all fokus på prisvekst på reiser, hører vi nå at flyprisene igjen kan falle. Forbruk og etterspørsel etter olje, har gått ned og dermed faller også prisene. Bensinprisene har allerede falt kraftig, og for flyselskapene forsvinner grunnlaget for den tidligere påplussingen på flybiletten grunnet rekordhøye drifstoffutgifter.

Selv om Norwegian og SAS ennå ikke har fulgt etter British Airways, Lufthansa og andre store flyselskap, bør fallet i oljeprisen også komme norske passasjerer til gode. Det er mulig at flyselskapene fremdeles har et etterslep i prisene som man forsøker å ta igjen, men det bør ikke gå lang tid før vi bør forlange å ikke måtte betale ekstra for en kostnadsvekst som ikke lenger eksisterer.

Rimeligere reiser vil også hjelpe på de vanskelige tidene for reiselivsnæringen, og således gi positive ringvirkninger til flere områder i samfunnet.

Illustrasjonsfoto: Gratis bilder

This article has one comment so far!

  1. Vote -1 Vote +1morten
    says —

    Norwegian har vel nå droppet drivstofftillegget, så da går d vel riktig vei ;)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.