Uakseptabel adferd av politikere

Ja, vi venter mye av våre folkevalgte. Det skal ikke alltid så store feilskjær til før en politisk karriere er over. Noen ganger kan mediastormen virke uberettiget, men når det gjelder dagens sak som omhandler kjøp av seksuelle tjenester, bør det ikke være tvil om at en grense er trådd over.

Når vi går til valgurnene, regner vi med at politikere kan representere våre holdninger og synspunkt. Vi forventer da også at de selv følger normer og regler for hva som er akseptert av personer i slike posisjoner. Overtramp blir sett på som et tillittsbrudd mellom velger og representant, selv om forseelsen ikke trenger å være så graverende. Å bygge ei brygge til ei hytte i strandsonen uten løyve, kan i så måte være tilstrekkelig. Brygger kan rives, men gjort er gjort. Ingen er perfekte, og noen ganger er feilskjærene av en slik karakter at velgerne og partiet kan leve med dem. Selv en uheldig uttalselse kan skape storm rundt en politiker og skape vansker for partiet han/hun representerer.

En politiker har et stort ansvar både overfor sine velgere og sitt parti. Når det gjelder politikere som kjøper seksuelle tjenester på tjenestereiser bør man ikke få noen advarsel eller slå seg til ro med at en refs er tilstrekkelig. Hvor går i så fall grensen for hvilke saker som er kvalifisert til at en advarsel eller refs er tilstrekkelig? Politikere får vanligvis ingen advarsel før de – navngitt og identifisert – brettes ut i store fargebilder med like store overskrifter; berettiget eller uberettighet. Noen saker er imidlertid mer opplagte enn andre. Klarer man ikke å opptre som en folkevalgt, bør man heller ikke stille til valg.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.