Suger seg sterke

I dag leser vi at britiske og amerikanske forskere har kommet frem til at barn som hadde blitt ammet i minst fire måneder, hadde mye bedre lungekapasitet enn barn som hadde ammet kortere tid.

At amming er naturlig og helsigt, kommer neppe som noen stor overraskelse. Det eneste som virker litt rart er at barns suging på et bryst – for å få i seg drikke – også gir bedre lungekapasitet. Jeg mener her at suging ikke er det samme som pustning.

Når barn suger til seg drikke, er jo dette noe som ikke skal havne i lungene. Likevel viser studiene at amming gir økt lungekapasitet? Om det er selve sugingen som øker lungekapasiteten, vites ikke. Vi får imidlertid høre at det er langt mer slitsomt for babyer å suge fra bryst enn fra flaske. Det kan vel da tenkes at det er dette “slitet” med å få ut melken av brystet som gir økt effekt på lungene?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.