Utav syne, utav sinn?

Nå skal nikotin gjemmes under disken slik at vi slipper å se tobakk og snus. Kampen mot tobakken tar nye former, og snart blir vel all form for tobakk forbudt.

Det har ikke vært enkelt å være nikotinslave, og enklere blir det ikke. Man føler seg nesten som en kriminell dersom man tar seg en blås. Selv om jeg har sluttet å røyke, kjenner jeg godt følelsen. Det gjelder å “gjemme seg bort” når man må ut for å ta seg en blås. Røykeforbudet brer om seg, og snart får vi ikke lov til å ta en røyk i vår egen hage. Ja, man føler at man gjør noe ulovlig og at samfunnet har en bestemt oppfatning av deg som person.

Da jeg selv røykte, følte jeg at politikere og helsemyndigheter gjorde sitt beste for at røykere skulle føle seg som dritt. Dette var provoserende, og det gav ingen motivasjon til å slutte. Nå prøver man også å gjemme bort varene. Det er vel ikke slik at man får lyst til å begynne å røyke, eller tror at det er lurt å røyke dersom man ser en pakke røyk?

Det er heller ikke slik at røykere “glemmer” å kjøpe sigaretter eller tobakk fordi vi ikke ser varen i butikken. Tiltaket vil derfor ikke redusere antall røykere, men det er enda et ledd i den pågående kampanjen med å feie mest mulig under et teppe. Nikotin er et sterkt vanedannende stoff, og dersom man er avhenging, gjelder ikke “utav syne – utav sinn”. Skal man redusere antall røykere, må man nok til med helt andre – og mer forebyggende – tiltak.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.