Desperat positivt om børsoppgang

Børsen gikk opp, og media er ikke snau med å feire begivenheten i store ordelag. “Beste børsstart på 25 år“, skriver dagbladet.no. Er det dermed grunn til optimisme?

Finanskrisen er langt fra over. Konkursene vil følge oss også i 2009. I kjølvannet av de store økonomiske problemene, vil stadig flere bedrifter merke ringvirkningene. Leverandører og underleverandører tynes, og for mange er det bare et tidsspørsmål når man må kutte ned på aktiviteten.

Finanskrise er ikke noe som kommer og så plutselig er over. Ettervirkningene er omfattende og det er ingen tegn som tyder på at økonomien kan friskmeldes. Hovedindeksen på Oslø børs gikk opp 6,1 prosentpoeng. Dette er positivt, og føyer seg i så måte inn i rekken over kraftige oppturer på Oslo Børs de siste månedene. At dette skjer ved inngangen til et nytt år, bør imidlertid ikke ilegges større betydning. Fra i høst husker vi de mange oppturene som ble etterfulgt av enda kraftigere nedturer. Til tross for de kortvarige gledene, har det altså gått bratt og jevnt nedover.

Konflikter i ulike deler av verden gir tid om annen et oppsving i oljeprisen, og dermed smitter dette raskt over på vår børs. Om oljeprisen går opp, er det ennå lenge før man kan si at den er høy. Fall i boligpriser og flere konkurser vil komme. Optimisme er viktig, men denne gang er nok “den beste børsstarten på 25 år” en av de få lyspunkt vi vil se den nermeste tiden.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.