Tetris tetter igjen for traumer

dagbladet.no leser vi om en litt merkelig studie der man har konkludert med at tetris kan hindre flashback etter traumer.

Tetris er et visuelt og kognitivt krevende spill, og dette skal visstnok oppta hjernen i så stor grad at det svekket inntrykkene fra en traumatisk opplevelse man har blitt eksponert for i forkant. Dette høres i grunn logisk ut ettersom hjernen ikke får tid og ro til å la inntrykk sette seg. Meningen med denne type forskning er at man kan finne metoder for å forebygge flashbacks.

Artikkelen sier ikke noe om langtidsvirkningene på tetrisspillerne. Opplevelser må gjerne bearbeides og aksepteres for at man skal kunne leve med dem på en best mulig måte. Å spille tetris gir neppe rom for dette, og i så måte kan flukten til spill-verdenen være en måte å utsette noe på.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.