Miljøeksempelet Norge er kritisk til tjæresand

Norge er blitt flink til å bry seg om miljøprofilen ved prosjekter i andre land, og vi er flink til å fremstille oss selv som et foregangsland når det gjelder klima og miljø. Nå mobiliserer vi for å trekke StatoilHydro ut av et tjæresand-prosjekt i Canada.

Norge kan neppe hindre at tjæresanden blir utnyttet, men prinsippielt liker vi ikke å bli assosiert med prosjekter med dårlig miljøprofil. Betyr dette at Norge bør ha så god samvittighet når det gjelder klima og miljø? Selv har vi kullgruver på Svalbard samtidig som vi forsvarer vår olje- og gass-utvinning ved å vise til at dette tross alt er bedre enn kull! Selv har vi sugd opp store deler av havbunnen i Nordsjøbassenget for å få utallige milliarder kroner inn i statskassen. Nå står havområdene i nord for tur, og selv ikke Lofoten og Vesterålen kan regne med å slippe unna når milliardinntektene lokker.

Vi er også flinke til å produsere avfall (søppel), og vår bruk- og kast-mentalitet ville fått millioner av mennesker i den fattige del av verden til å gråte. Vi er kort og godt god på forbruk, og vi kan forsvare det ved at vi har råd til det. Vi kan alltids sette opp noen renseannlegg og vindmøller som kan promotere renheten ved Norge, og vår “miljøsatsing” er i så måte et viktig dekke for den langvarige utvinningen av fossilt brensel.

Vi er gjerne kritisk til konsekvensene av økt forbruk og forurensing fra andre land. Veien mot velstand betyr gjerne økt forbruk, og det er grenser for hva moder jord tåler av velstand dersom det skal gjelde alle verdens land. Det er godt at vi har fokus på miljø, men med Norges fortid og forbruk får vil lett problemer med vår troverdighet.

This article has one comment so far!

  1. Vote -1 Vote +1Thomas Henden
    says —

    En ting er hensynet til miljøet som helhet, men stakkars de underbetalte importerte arbeiderne som skal utvinne denne dritten.

    Kombinasjonen sand, støv og petroleumsforbindelser vil gi en vannvittig kreftrisiko for dem som jobber med dette.

    Ergo, det er flere grunner enn eventuell menneskeskapt global oppvarming, til å gå over til “fornybare energikilder”, jeg tror intet menneske på jorda ønsker høyere kreftrisiko enn nødvendig.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.