The missing link er funnet for n’te gang?

Med jevne mellomrom får vi høre om funn som skal forklare hvordan det henger sammen at mennesker ligner på aper. Denne gang er det et 47 millioner år gamle apeskjelettet som beviser overgangen fra ape til menneske.

Funnet er selvsagt en sensasjon, men det vekker litt uro når forskerne selv bruker ordvendinger og fraser som vanligvis er forbeholdt tabloidpressen. Ifølge vg.no mener forskerteamet at; de har funnet fossilen som er avgjørende for vår evolusjonslære – den såkalte «Missing link». Dette er sjeldent sterk kost fra forskere, og jeg mener å ha lest om slike funn tidligere (?).

Vanligvis er forskere meget generelle omkring sine funn, og ofte er de irriterende forsiktig med å trekke konklusjoner. Man kan så lett bli motbevist. Dette ser man gjerne når man diskuterer klimaforskning eller medisinske funn. Dette gjelder ikke teamet som nå har funnet apejenta Ida. De har da kanskje også godt belegg for sine påstander, og det er allerede laget både bok og filmer om funnet. Motargumentene er dessuten vanskelig å dokumentere når man diskuterer ting som hendte for flere titalls millioner år siden.

Det viktigste ved funnet er antakelig at forskerne har funnet den eldste og mest komplette primaten noen gang. Funnet gir verdifull informasjon, og er uten tvil en stor fjær i hatten for forskerteamet. Nyheten går da også verden rundt.

At dette er ensbetydende med at evolusjonsgåten er løst, trenger ikke å bli en naturlig konsekvens av funnet. Blest omkring norske forskningmiljø er flott, men det kan bli utfordrende å forsvare at gåten omkring “the missing link” nå endelig er løst. De første kritikerne har da også allerede meldt seg.

This article has 9 comments so far!

 1. Vote -1 Vote +1logxx
  says —

  1 Mos 2:7
  Og Herren Gud formet mannen av jord
  fra marken og blåste livspust inn
  i hans nese, så mannen ble til en
  levende skapning.

  Det som skiller oss fra alt annet er
  at Gud gav oss “liv” på en annen måte.

  Missing link eller ikke. For min del
  er det mindre viktig fordi selve “livet”
  kommer fra Gud.
  Bibelens Gud.

  Kroppen kommer til ett punkt hvor den
  slutter å fungere og da returnerer
  “livet” tilbake til Gud.

 2. Vote -1 Vote +1xxx
  says —

  åhhhh, det er han som skapte Gud som er the Missing link da?

 3. Vote -1 Vote +1logxx
  says —

  -> 2 xxx

  Gud er ikke skapt, om han skapte evolusjonen
  eller ikke er mindre viktig.

  Det viktige er at Gud finnes.
  Og at vi alle må møte Gud en dag.

  En avtale vi ikke kan droppe.

 4. Vote -1 Vote +1Roy
  says —

  Evolusjonsteorien er motbevist så grundig som det er mulig. At det lages et sirkus rundt dette funnet er dermed helt naturlig. Da kan man ta fokus bort fra seriøs kritikk. Hvorfor tror vi på dette tullet? At darwinismen fortsatt eksisterer er bare pga mennesket kjærlighet til å tro på eventyr, sa Bernhard Ackworth. I Science den 25.mai 2001 står det at undersøkelser av alle fossilfunn de siste 180 år viser til paleontologenes overraskelse at det ikke har skjedd noen ”forbedringer” mot utvilking mot ”mer utviklede” dyr, selv om fossilene i følge evolusjonistene strekker seg over hundretalls millioner år! En paleontolog sier til Science: ”Vi har kanskje blitt ledet på avveie de siste 20 år”. Det har vi alle! Som f.eks av svindleren Attenborough, når han viser de berømte dinosaursporene fra Pauluxy River,Texas. Han klipper frekt bort menneskesporene rett ved siden av. Ikke så rart kanskje, dette alene gjør det veldig vanskelig å tro på evolusjonsteorien..

  Du trenger ikke å være kristen for å finne ut at evolusjonsteorien er vås. I dag er det snart et mindretall av forskere i USA som tror på den. All moderne forskning innen biokjemi/genteknologi har motbevist den grundig. Det mest knusende verket, “Darwins black box: The biochemical challenge”, ble utgitt av Michael Behe i 1996. Han konkluderer med at moderne utviklingslære som benytter seg av Darwins egen test, stryker med glans på det molekylære nivå. For å illustrere det litt mer forståelig, så ser forskere som ser inn i en celle, at alt må være skapt (..) samtidig. Miljøbevegelser har understreket sammenhengen mellom ting for oss. Trær kan ikke bli skapt før bier og humler. Vi ser i dag at der insektene dør, dør trærne også. Så normal fornuft er nok til å skrote teorien om utvikling! Men løgnene har blitt utbredt gjennom lang tid fordi makteliten har sørget for at alle med avvikende meninger har blitt hindret i å få stipendier og professorater. Det er hardbarkede, fanatiske darwinister som sitter i styrer som ansetter folk på universiteter, det blir bukken som passer havresekken.. Hvorfor eksisterer fortsatt det darwinistiske eventyret? Sir Arthur Keith, den berømte evolusjonisten som ga Darwin æren for å ha løftet bort “overtroens teppe” fra menneskeheten, sa også: “Evolusjonen er ikke bevist og kan ikke bevises, men vi tror på den fordi den er det eneste alternativ til skapertroen, som jo er utenkelig”. Så lite intelligente kan intelligente mennesker være når man velger å overse Gud i skaperverket. Jo mer man lærer om naturen, jo tydeligere blir Guds eksistens. Hvis man ikke er innbitt Darwinist.

 5. Vote -1 Vote +1zildete
  says —

  Jeg gidder ikke konkret kommentere andre innlegg her, bare konstatere at ortodokse kreasjonister kjører en banal konspirasjonsteori om at evolusjonsteoretikere er ute etter å ta rotta på Bibelens skapelsesberetning.

  Til opplysning; evolusjonsteoretikere og paleontologer og arkeologer gir fullstendig blaffen i en myte om skapelse og storflom som jødene adopterte (med små variasjoner) fra babylonere/sumerere (Gilgamesj-kvadet. Vitenskapsmenn bedriver vitenskap, ikke religion.

  Jeg lurer på om noen mennesker faktisk kan være så arrogante og stormannsgale at de tror at en perfekt og allmektig gud kunne tenke seg å skape noe som er laaaangt, laaangt fra perfekt, rimer det? Og at da denne guden, etter å ha skapt noe så perverst som mennesket i “sitt bilde”, senere kunne tenke seg å be disse totalt ufullkomne skapningene hjem til seg, hjem til den fullkomne Gud?

  Selv ikke ufullkomne JEG kunne tenke meg å be hjem folk, “helvete er andre mennesker”, som Sartre sa.

  Bibelens skapelsesberetning og Guds frelse og Jesu død på korset (han døde for våre synder???), Jesus som halvt menneske og halvt Gud og treenighet fra evig av, og blahu pluss blahu mangler det ENE som alltid må kjennetegne en konspirasjonsteori, den mangler fullstendig troverdighet.

  Vær også klar over at ifølge Bibelens skapelsesberetning er ikke mennneskenes historie 6000 år, men rundt 4400 år, siden “Syndfloden” raserte omkring 1600 år etter at Gud skapte Adam og Eva, da sto Noa og hans familie alene igjen på jorden, og ifølge arkeologiske dateringer må de da omtrent umiddelbart ha begynt å bygge ziggurater og pyramider..Alle åtte, Noa og de tre sønnene hans og konene deres. Heavy, heavy, som Herodes Falsk ville ha sagt..;) Ikke så underlig at Noa umiddelbart etter avgang Arken brygget vin og drakk seg drita full.

 6. Vote -1 Vote +1Roy
  says —

  Artig kommentar. Men Noa bygde jo en veldig stor båt, da.. Så en enkel konstruksjon som en pyramide var vel barnemat etter det :) Bibelen gir ingen klar tidsfestelse av syndfloden, ifølge eksperter kan den ha skjedd for alt fra 5500-10000 år siden. Dagens vitenskapsfolk er også svært uenige når det gjelder dateringer. Dateringsmetodene er svært usikre, det er ihvertfall sikkert. Heyerdahl mener storflommen kan ha skjedd mellom 500 og 3100 fkr. Indussivilisasjonen og Mayaene regner sin kalender fra noe før 3000 fkr. Faraoenes forfedre seilte sanns til Egypt litt før 3000 fkr også. Alle kulturene har et kollektivt mytologisk minne om Skapelsen, Storflommen og de åtte forfedregudene. Anbefaler alle som er interessert i seriøs forskning på menneskets historie å lese Tor Heyerdahls bøker. Eller Arild Edvardsens bøker om emnet, spesielt bind 2, kalt “Pyramiden og Orionmysteriet”. Her oppsummerer han hva forskere faktisk har funnet, inkludert “forbudt arkeologi” som motbeviser evolusjonsteorien. Som keramikk fra Amerika hvor indianere rir på eller dreper lett gjenkjennelige illustrasjoner av dinosauruser.

  Jeg diskuterer aldri frelse med noen, men jeg kan godt prate om personlige erfaringer med Jesus. For min relasjon til han er like virkelig for meg som forholdet til kona. Så det er ikke så interessant å diskutere om han finnes. Det må du først oppleve, du kan få kontakt med han. Bare vær litt åpen for Guds kjærlighet, så vil han finne deg. Da kan du starte å bygge opp din relasjon til Jesus med å lese i Johannes evangelium og be (bare si navnet hans, så er han der). Du vil oppdage at Gud er god. Jeg kan vel ane at du kanskje ikke er helt klar for å ta imot frelsen, men kanskje du blir det en dag, og da kan det hende dette hjelper deg.

 7. Vote -1 Vote +1zildete
  says —

  Hei, Roy.

  Uten at jeg gidder å sjekke kronologien i slektsrekka i Bibelen akkurat nå, så skal syndfloden ha innfunnet seg rundt 1600 år etter skapelsen.
  Om man er ortodoks kreasjonist, er det likegyldig hva Heyerdahl eller andre vitenskapsmenn måtte komme opp med av teorier, vel, såfremt de ikke passer inn i Bibelens kronologi, selvfølgelig. Det er støtt denne hyllesten til vitenskapelige funn når den støtter mytene i Bibelen, og ditto den samme avstandstagen til den såkalte vitenskapen når tidfestingen blir større enn 6000 år.
  Jeg har aldri skjønt hva dette flisespikkeriet er godt for, “alle” vet at jødene stjal sin skapelses-stamfar- flom-myte fra babylonerne under oppholdet der, babylonerne/sumererne – som et noe mer sivilisert folkeslag enn de nomadiske jødene – opererte med et noe lengre tidsperspektiv.
  Ortodokse kristne bare baller det til for seg og sin tro med all denne kvasi-vitenskapen – og sine treenigheter og guder som er halve mennesker og halve guder og dør for synder og korsfestes og dør og våkner opp igjen og flyr til himmelen og lover apostlene at noen av dem fortsatt skal være i live når han komme rtilbake i skyen. Puuh!
  Men enig med deg i at kan man bygge en så svær ark på egen hånd, skal vel noen sølle pyramider ikke være så vanskelig.
  Jo takk og ellers takk, skulle tro jeg kan min bibel. Og andres også..

 8. Vote -1 Vote +1logxx
  says —

  Til zildete,

  Bibelens Gud sin eksistens er ikke basert på hva du
  eller jeg føler, merker, hører eller ser.

  Når du har tatt imot Jesus slik jeg har gjort vil
  du virkelig vite at dette med Gud og Jesus ikke er
  noe tøv.

  Med Jesus på insiden vil Bibelen få nytt lys og
  gi mening.

  Jesus vil at du skal være med ham til paradis etter
  i at du har levet ett langt og godt liv på jorden.
  Din penger eller andre materielle verdier vil han
  ikke ha.
  Det er deg han vil ha for å kunne være sammen med
  deg til evig tid.

 9. Vote -1 Vote +1zildete
  says —

  Hei logxx!

  Joda, tanken på evig liv kan være fristende, det er mye jeg skulle ha lært som jeg neppe rekker, men jeg kunne ikke tenke meg å bli med noen Jesus til hans paradis. Jeg er generelt ikke overbegeistret over folk som sier at hvis du ikke gjør slik som jeg vil,skal du pines evig i helvete. Og ifølge Bibelen skal altså Gud og Satan ha makt til slike avstraffelser. Joda, jeg vet svaret her, “syndens lønn er døden”. Men – dette er bukk og havresekk, den som fastsetter reglene, fastsetter også straffen, og kaller dette en slags ugjenkallelig logikk. Sirkelreferanser. “Beviset på at syndens lønn er døden er fordi jeg hart sagt at syndens lønn er døden”.En slik gud står ikke på min agenda.
  Og ærlig talt, jeg har problemer med å elske et menneske jeg aldri har truffet, uansett hvor gudommelig dette mennesket viser seg å være.
  I den grad min skaper har utstyrt meg med hjerne, velger jeg å bruke den til å lære saker og ting som ikke helt stemmer med Bibelens kronologi, for å holde meg til emnet i bloggen.
  Og helt enig med deg i ditt tidligere innlegg at en guds/skapers eksistens kan være uavhengig av evolusjon.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.