Svekket Brustad mister tillit

Opposisjonen rasler med sablene, men det store oppbudet av journalister og politiske kommentatorer vil neppe få høre mer enn rasling.

Etter sin håndtering av Aker-saken, fremstod Sylvia Brustad som tilbakeholden og ydmyk – selv om dette ikke lot seg høre i hennes uttalelser. Man kan gjerne hevde at hun handlet for sent; og da hun handlet, ble det litt mye “opp som en løve og ned som en skinnfell”. Hun fikk da gjennomgå av både Røkke og opposisjonen.

Man trenger ikke å være politiker for å forstå at saken var uheldig; både for Sylvia Brustad og regjeringen. Brustad ble svekket, og derfor virker det litt rart at opposisjonen nå bruker tiden sin på å fremme et mistillitsforslag. At Aker-saken ble håndtert dårlig er noe både de rød-grønne og Brustad selv vet.

Det er mulig at opposisjonen har en spesiel agenda ved å påføre Brustad enda tydeligere riper i lakken, men for den rød-grønne regjeringen vil opposisjonens klagesang ikke ha noe å si for hvem som innehar posten som Handels- og næringsminister. Eller, som Statsministeren selv sier – Brustad blir sittende.

Også politikere vet når man har handlet uklokt, men det er dessverre svært sjelden man er ærlig nok til å innrømme det.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.