Jeg skal binde renta!

“Nå skal renta opp”, skriver dinside.no. Mens finanskrisa nesten kan avblåses, ser vi tegn til ny økonomisk vekst i Europa og USA. Selv om vi ennå ikke har sett konsekvensen av alle ettervirkningene, mener man nå at den verste stormen er ridd av. Det stilles også spørsmål ved økonomien i Asia, men likevel peker de fleste piler oppover.

Når ting går som det suser, velger man å forberede nedbremsing. Vi liker at det er fart i økonomien, men samtidig ønsker vi ikke at en ny kjøpefest skal ta av. Men en historisk lav renter blir det selvsagt fristende å bruke penger – og da gjerne lånte penger. Tegn i tiden gjør at det nå varsles høyere rente, og for oss med lån kommer da den vanskelige avveiingen om hvorvidt vi skal binde renta eller satse på at den holder seg lav – og da helst lavere enn bindingsrenta.

Dette blir jo som å spå i ei glasskule, og det handler i grunn mer om å ha økonomisk forutsigbarhet enn å være skråsikker på hvor mye man sparer eller taper ved å binde renta. Noen tåler også bedre enn andre at renta blir høyere enn man antok, mens andre vil da godt merke de økte renteutgiftene.

Selv har jeg ett lån jeg skal binde, og det er husbanklånet. Husbanken er treg med å sette opp og ned renter, og dermed får vi også bedre tid til å bestemme oss om vi vil benytte oss av de kommende rentesatsene for binding av lån. Selv om bindingsrenta (naturlig nok) ligger over den flytende renta, er det meste av rentesatser lavt i disse dager. Ser man 10-15 år tilbake kan vi konkludere med at det er billig å låne penger, selv med en bindingsrente som kan synes “høy” i forhold til den flytende renta. Om jeg sparer så mye vet jeg ikke, men jeg har da flere års sikkerhet om å ha lave og faste renter på ett av lånene mine.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.