Leter forgjeves etter liv på andre planeter

Man har oppdaget en jordliknende planet laget av stein – utenfor vårt eget solsystem. Planeten har fått navnet Corot-7b. Det fortelles at planeten kan ha en overflate med lava eller kokende sjøer, og en dagtemperatur på over 2000 grader!

I forbindelse med oppdagelsen av “inferno-planeten”, velger man å nevne at “liv er usannsynlig”, og at oppdagelsen er viktig ettersom “den beviser at steinplaneter, den hellige gralen i eksoplanet-jakten, finnes utenfor vårt solsystem, og at vår klode ikke er unik”!

Det er trist at europeiske forskere mener at jorda ikke er unik. Er det jakten på mikro-organismer eller grønne menn i et annet solsystem som motiverer forskningen, eller er dette bare et påskudd for å skaffe oppmerksomhet omkring sitt arbeid?

Jorda, med sine betingelser for liv, og sine livsformer vil man aldri finne maken til – den er unik. Om man skulle oppdage en planet med “jordlignende” betingelser, vil det likevel være umulig å finne ut om det er noen slags form for liv på den. Avstandene mellom oss og aktuelle planeter er “astronomiske”, og vi vil aldri komme lenger enn til fantasifulle spekulasjoner. Selv planeten Mars har vi problemer med å samle inn prøver fra.

Forskning er viktig, men skal man beholde troverdigheten bør man klare å fortelle om sine oppdagelser uten å blande sitt mandat med fiksjon og spekulasjoner.

This article has 24 comments so far!

 1. Vote -1 Vote +1Steelman
  says —

  Hm..,ja. en kokende planet, stor mulighet for liv… Vitenskapen har alltid vært desperat etter å prøve å forklare vår eksistens med utvikling og tilfeldigheter.
  De har hoppet fra den ene teorien til den andre.
  Piltdownmannen er et lysende eksempel. Der fant man altså et skjelett som man med brask og bram kunne si var det “missing link” Etterhvert viste det seg at denne mannen hadde plomberinger i tennene, og litt av hvert. Stor ståhei, blabla.
  Det man unnlater å komme inn på er at det er ikke noe missing link, men snarere millioner av missing links, ikke bare mellom menneske og ape, men mellom livet i havet, og alle arter som lever på kloden. Hvor er de, hvor er overgangene?? Må jo finnes siden det er snakk om millioner for hver eneste skapning på jorden.
  Rart nok, så har de bare konsentrert seg om menneske-ape el. omvent, og sågar måtte ty til forfalskninger for å få til noe.
  Og dette kaller de vitenskap?

 2. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  Liv på fjerne planeter kan muligens detekteres ved å analysere lyset som kommer fra planetene. Liv på en planet påvirker atmosfærens sammensetning, og dermed også lyset planeten avgir (reflekterer).

  Når det gjelder missing links som Steelman nevner, så er det ingen seriøse forskere som snakker om dette i dag. Det er fordi mellom hver to mellomformer man finner, så vil det alltid være et gap (en missing link.) Og finner man en ny mellomform i dette gapet, så får man to nye gap. Jo fler fossiler man finner, desto mer man fyller gapene, desto flere missing links blir det.

 3. Vote -1 Vote +1Børre
  says —

  Det er mye sant i det du sier, men med den holdningen kommer man ikke langt :P

  Hadde vi alle tenkt sånn, hadde vi fremdeles sittet i huler og trodd at Gud skapte jorden for 6000 år siden, og at han sto bak lyn, torden etc, og ikke vært jordens herskere på den måten vi kontrollerer den i dag.

  Jeg “VET” at det finnes intelligent liv der ute. Kanskje ikke så komplekst som oss, men som vi ser i vår egen fri natur, eller som på dinosaurtiden kanskje. Grunnen til at jeg vet dette, er fordi at det observerbare universet er så utenkelig stort, og det finnes så mange stjerner og galakser at det er like vanlig med levbare kloder som det er at en nordmann vinner i lotto. (Det er en vinner nesten hver uke, hvis ikke du skjønt min lite kreative metafor).

  Her er et eksempl på størrelser:

  http://www.youtube.com/watch?v=b0lxbzgwW7I

 4. Vote -1 Vote +1Stig
  says —

  Mulig jeg misforsto noe, men ut ifra kommentarene så virker dette som en kristenfanatisk blogg?

  Liv kan være alt fra fluer til intelligente snakkende elefanter.

  Og om dere mener gud skapte alt, hva skulle han med en haug med tomme planeter drivende rundt? sånn at vi skulle ha noe å lure på?

 5. Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Her aksepteres kommentarer fra ulike religiøse og vitenskapelige vinkler (innenfor ytringsfrihetens grenser). Om Gud skapte alt, så lykkes han jo tydeligvis med “se-hvor-nysgjerrig-de-er-på-de-tomme-planetene”-strategien sin. Samtidig vil mange spørre om hvorfor alle de tomme planetene er der dersom ingen har skapt dem?

  Tilblivelse-teoriene vil uansett virke like utenkelig, spekulative, udokumenterte og fantastiske for den part som er uenig i utgangspunktet for teorien.

 6. Vote -1 Vote +1En av apene
  says —

  Nå er det media som fremstiller dette som “en planet hvor det kan finnes liv”.

  Jeg har flere problemer med innlegget ditt.

  1. Din påstand er at jorden er unik. Dette kan du ikke si før vi har observert alle planetene der ute. Du som jeg vet hvor mange planeter og stjerner som finnes der ute, påstår du at det ikke finnes en eneste som har jordlignende betingelser?

  2. “Er det jakten på mikro-organismer eller grønne menn i et annet solsystem som motiverer forskningen, eller er dette bare et påskudd for å skaffe oppmerksomhet omkring sitt arbeid?”

  Grønne menn? Jeg tror forskere har et litt annet syn på liv enn grønne menn. Husk at forskere er seriøse mennesker som har en brennende interesse rundt et tema og vier mye av livet sitt til sin forskning. Hva vil du egentlig få fram med dette spørsmålet? Forskere vil utvide sin viten og lære mer om verden og universet, det er først og fremst dette som driver dem.

  3. Forskning er det som driver menneskeheten framover, du virker forsåvidt som et oppegående menneske og jeg håper du vet hvor mye forskning har kontribuert til menneskeheten. I dag er det en utopi å nå andre solsystemer, men hvem vet, med dagens raskt voksende utvikling kan det være mulig vi finner opp nye måter å utvinne energi på som har en mye større utnyttelsesgrad en vi finner i dag.

  Bruk hjernen, hvor langt har vi kommet på 1000 år? For å gjøre det mer banalt, hvor mye har vi ikke oppnådd på bare 100 år?

  Hvis vi eksisterer om 10000 år, har vi da besøkt et annet solsystem? Det vet du ikke, og det kan heller ingen svare på. Du må tenke i litt lengre perspektiver enn AKKURAT NÅ.

  @steelman Jeg har noen spørsmål til deg som jeg gjerne vil ha svar på.

  1. Gi meg ett eksempel på en vitenskapsmann som prøver å forklare vår eksistens ved hjelp av tilfeldigheter.
  Den eneste teorien vi har er big bang, som sålangt kan forklare alle observerbare fakta vi har i dag. (Planeter beveger seg lengre og lengre fra jorden, you do the math) Vi vet hvor gammelt universet og jorden er. Liv, fra jorden ble dannet til i dag, vet vi hvordan skjedde.

  2. Gi meg ett eksempel på en vitenskapsmann som desperat prøver å forklare dette.

  3. Gi meg ett eksempel på noen som har “hoppet” fra en teori til en annen. Hvor det ikke gjelder utbedring av en eksisterende teori.

  Tror du seriøst ikke på evolusjonsteorien? Vet du ikke at overgangsfossiler er registert i det uendelig? Har du noengang hørt om dna?

  Kanskje steelman burde holde seg i jernalderen?

  @Stig Ja, jeg får mer og mer mistanke om at dette er bating fra en fundametalist.

 7. Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Jeg kan ikke bevise at jorden er unik. Kan “en av apene” bevise at den ikke er unik? Den er unik til det motsatte er bevist, lik alt annet vi omgir oss med er slik vi oppfatter det.
  Ang. forskning så har jeg intervjuet en rekke forskere, og jeg irriterer meg stadig over at de er så forsiktige i sine uttalelser. Alt skal være “signifikant” og det skal “validiseres” før de ønsker å uttale seg. Min erfaring er at norske forskere er meget forsiktig med å være i nærheten av å spekulere eller å trekke forhastede konklusjoner – og dersom de gjør det, vil de ikke ha det på trykk. Artikkelen på dagbladet.no var populistisk og fjernt fra det forskningsmiljøet jeg kjenner i Norge. Og ja, forskning er viktig – og ja, jeg bruker hjernen. Det er kanskje derfor jeg håper at forskningsmidler brukes til langt viktigere ting enn jakt på potensielt (men lite sannsynlig) liv ett eller annet sted i et usannsynlig fjernt solsystem.

 8. Vote -1 Vote +1myrsnipe
  says —

  “Det er kanskje derfor jeg håper at forskningsmidler brukes til langt viktigere ting enn jakt på potensielt (men lite sannsynlig) liv ett eller annet sted i et usannsynlig fjernt solsystem.”

  De leter ikke spesifikt etter liv der ute, de kartlegger galakser, solsystemer og planeter akkurat slik man måtte kartlegge jorda i sin tid.

  En dag så vil vi dra på tur til mars, en annen dag så vil vi forlate solsystemet. Universet er uendelig stort, med et uendelig antall destinasjoner.

  Jeg har problemer nok med å gå inn i en fremmed skog uten kart og kompass, å dra ut i verdensrommet uten denne kartleggingen vi gjør nå vil være umulig.

  Kartleggingen gjøres ikke bare for å kartleggingens skyld, det gjøres for å kunne vite hvor det ville vært interessant å dra, og de mest interessante destinasjonene er de som kan støtte menneskelig liv (dvs en steinplanet i beboelig sone fra sola med en grei tyngdekraft og rikelig tilgang på vann).

  Dette skjer ikke før om lang lang tid, men samtidig er universet uendelig stort, det vil ta uendelig lang tid å kartlegge det, da er det nok smart å starte så tidlig som mulig spør du meg.

 9. Vote -1 Vote +1Tillebufen
  says —

  “potensielt (men lite sannsynlig) liv ett eller annet sted i et usannsynlig fjernt solsystem.”

  Hva baserer du egentlig antakelsen om at liv ellers i universte er lite sannsynlig på?

 10. Vote -1 Vote +1LLH
  says —

  “Jorda, med sine betingelser for liv, og sine livsformer vil man aldri finne maken til – den er unik.”

  I tillegg til de andre kritiske kommentarene er det noe jeg vil sette fingeren på. I sentingen jeg siterte synes jeg du er meget bastant i dine konklusjoner. For det første så vet vi ikke om jorden er unik (i den betydning “ha liv” eller “ha betingelser for liv”). Men vi kan prøve å finne det ut, via forskning og logikk. For det første så vet vi at stoffer livet på jorda består av er veldig vanlige i solsystemet, og alle solsystemer; da det produseres av stjerner. For det andre vet vi at det er ufattelig mange stjerner der ute, bare i det observerbare univers er det mer eller mindre like stort antall stjerner som halvparten av sandkornene på alle strendene på jorda. Det forskerne nå prøver å finne ut er om det er vanlig eller mer eller mindre “unikt” med planater rundt stjernene, og da spesielt planeter i den temperatursonen hvor organiske kjemikalier har utviklet seg til liv på jorda. De siste årene har man klart å finne mange, mange store gassplanater, og nå altså en steinplanet. Kombiner antall stjerner med oppdagelsen om at planater er vanlige, pluss på de organiske stoffene som finnes i ethvert solsystem, og den absolutte konklusjonen din blir da satt på et meget tynt grunnlag, synes jeg.

  Når det gjelder hva skjer hvis vi skulle oppdage jordelignende planeter, er det, som du påpeker, mange problemer, men som flere har nevnt har du en nederlagsholdning som mange forskere heldigvis ikke har, og som gjør at det allerede er oppdaget så mange planeter.

 11. Vote -1 Vote +1myrsnipe
  says —

  “potensielt (men lite sannsynlig) liv ett eller annet sted i et usannsynlig fjernt solsystem.”

  Kan jo like gjerne introdusere OP for Drake likningen: ( http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation ), eller la Carl Sagan forklare den for deg: ( http://www.youtube.com/watch?v=RB_v99FSTYc )

  “Avstandene mellom oss og aktuelle planeter er “astronomiske”, og vi vil aldri komme lenger enn til fantasifulle spekulasjoner. Selv planeten Mars har vi problemer med å samle inn prøver fra.”

  Teknologien utvikler seg hele tiden, å reise til Mars ser vanskelig ut, men vi sender prober dit stadig, menneskelig ferd er ikke langt unna. Hadde du spurt noen fra 1800 tallet så hadde de sagt at de synes månen var “astronomisk” unna, og de fleste hadde nok ikke vist at mars eksisterte engang.

  Reise til andre solsystemer er derimot meget uklart med dagens teknologi, da selv de raskeste partiklene vi vet eksistere ikke reiser raskere en lyset. Selv med lysets hastighet så vil de ta altfor lang tid å reise mellom stjernene. Da er det kjekt å vite at mulighetene for å manipulere tid og rom teoretisk sett er mulig, men jeg skal ikke engang prøve å forklare noe relatert til string teorien.

 12. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  >Ang. forskning så har jeg intervjuet en rekke forskere, og jeg irriterer meg stadig over at de er så forsiktige i sine uttalelser.

  Skråsikkerhet er en dyd?

  Det er slik naturvitenskapen arbeider og skal arbeide, man konkluderer ikke basert på synsing.

  >Den er unik til det motsatte er bevist, lik alt annet vi omgir oss med er slik vi oppfatter det.

  Det er ikke sånn det fungerer. Derimot er det slik at dersom du påstår at den er unik, så er det en positiv påstand og bevisbyrden ligger hos deg.

  Før vi vet mer, så er statusen at vi ikke vet.

  >Samtidig vil mange spørre om hvorfor alle de tomme planetene er der dersom ingen har skapt dem?

  De er skapt av de samme naturlige fysiske prosessene som har skapt vår planet.

 13. Vote -1 Vote +1Fiddler's Green
  says —

  Godt gjort å kritisere norske forskere for å holde signifikans og validering (av data) så viktig.
  Synsing og spekulasjon kan forsåvidt være nyttig for forskning også, men da mer i form av å inspirere til falsifiserbare hypoteser.

 14. Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Jeg kritiserer ikke norske forskere for noe som helst. Kanskje du ikke har lest hva jeg har skrevet? Jeg kritiserer artikkelen på grunn av at den ikke holder samme standard og krav til seriøsitet og validitet som jeg har lært meg å forvente av forskere. Det var jo dette som grunnen til at jeg kommenterte saken på dagbladet.no!
  Og til JB: Ang. universets og galaksers tilblivelse, kan man like gjerne spørre tilbake: Hvilke “naturlige fysiske prosesser” ligger til grunn for skapelsen av universet? Å brodere ut en diskusjon om bevisførsel for ting ingen vet (om eksistens, evighetsperspektiv, universets grenseløshet o.s.v.) tror jeg ingen av oss bør gå for langt i.

 15. Vote -1 Vote +1Mythbuster
  says —

  Enten er vi alene, eller så er det noen andre der ute. For meg er begge tanker like overveldende….

  I den fjerne fremtids historiebøker kommer det 20. århundre først og fremst til å være kjent for århundret vi begynte å kolonisere verdensrommet.

  Jeg synes artikkelen er klar på at vi ikke finner liv på Corot-7b, men funnet er et bittelitt steg mot å bevise at det kan finnes andre planeter med liv der ute.

 16. Vote -1 Vote +1Steelman
  says —

  Noen (en av apene) etterlyser svar på noe av det jeg skrev i går.

  Vel evolusjonsteorien baserer seg på tilfeldigheter, så alle som tror på Darwins teorier..
  Jeg sier ikke en bestemt vitenskapsmann, men vitenskapen på dette området, har faktisk prøvd fortvilt, ved hjelp av bla. forfalskninger, å etablere kobling mellom ape og menneske.
  Vitenskapen har også hoppet fra teori til en annen, etterhvert som nye oppdageler så dagens lys. Da bakterien ble oppdaget, ble livets opprinnelse hengt på de, det samme med viruset, radioaktivitet..bla,bla.
  Kom ikke å fortell meg at hele utviklingsrekken er dokumentert, fra livets første spire og frem til dagens arter.
  Ja, jeg er skeptisk til evolusjonsteorien, men også skeptisk til fundamentalisme. Livet er en gåte og den blir ikke mindre ved å flytte livets opprinnelse vekk fra kloden, til en annen planet.
  Jeg gleder meg også over forskning og fremskritt, men synes det blir litt for enkelt når man kaster seg på liv på andre planeter hver gang man oppdager en ny planet. Vi vet alle at livet er skjørt, så en kokende planet er ikke akkurat det første stedet jeg ville lete etter liv

 17. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  >Hvilke “naturlige fysiske prosesser” ligger til grunn for skapelsen av universet?

  Det er et helt annet spørsmål. Problemet “skapelsen av universet” og problemet “hvordan har planeter oppstått i vårt univers” er to vidt forskjellige problemstillinger.

  >Å brodere ut en diskusjon om bevisførsel for ting ingen vet …

  At bevisbyrden ligger hos den som kommer med en positiv påstand er grunnleggende logikk. Ikke noe broderi i det hele tatt. Og det var en kommentar til det feilaktige utsagnet om at jorden er unik til det motsatte er bevist.

 18. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  >Vel evolusjonsteorien baserer seg på tilfeldigheter, så alle som tror på Darwins teorier..

  Nei, evolusjon er en lovmessig prosess, og baserer seg ikke på tilfeldigheter i det hele tatt.

  På samme måte som vann renner nedover.

  Men det er uforutsigbart hvilke gener som muterer og når. På samme måte som det er uforutsigbart hvilken vei de enkelte vannmolekylene vil ta.

  >Kom ikke å fortell meg at hele utviklingsrekken er dokumentert,

  Selvsagt ikke. Skulle bare mangle. Vi kjenner jo ikke alle arter som lever i dag en gang. Å kjenne alle arter som har levd, eller bare alle arter i et stamtre, det er i praksis umulig.

  >Jeg gleder meg også over forskning og fremskritt, men synes det blir litt for enkelt når man kaster seg på liv på andre planeter hver gang man oppdager en ny planet.

  Ingen har “kastet seg på liv på andre planeter” i dette tilfellet. Det man har fått bekreftelse på er en av forutsetningene for at det skal finnes liv der ute, at det finnes eksoplaneter i andre deler av universet enn vår.

 19. Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Det er tydelig at noen av kommentatorene mener at det er sansynlig at det finnes liv på andre planeter. Er det en positiv påstand? Kan man kreve bevisførsel for en slik påstand? Hvis jeg påstår at et menneskes fingeravtrykk eller DNA er unike, må jeg da bevise det ved å sjekke dette opp mot alle mennesker som har levd og lever før det eventuelt er lov å påstå noe?
  Jeg går ikke rundt og forteller andre at det er liv på andre planeter – fordi det ikke foreligger noe bevis derpå. Vitenskapen har – gjennom århundrer – bevist og motbevist seg selv. Å diskutere hva som er “sannheten” om 1000 år blir noe meningsløst.

 20. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  >Det er tydelig at noen av kommentatorene mener at det er sansynlig at det finnes liv på andre planeter. Er det en positiv påstand? Kan man kreve bevisførsel for en slik påstand?

  Ja, det kan du. Men merk at det er forskjell på å påstå at det ER liv, og på å hevde at det er SANNSYNLIG med liv.

  Selv tror jeg det er liv på andre planeter. Men jeg har selvsagt ikke bevis for påstanden, og erkjenner at det ikke er noe annet enn synsing fra min side. Jeg skiller altså hva jeg tror fra virkeligheten.

  >Hvis jeg påstår at et menneskes fingeravtrykk eller DNA er unike, må jeg da bevise det ved å sjekke dette opp mot alle mennesker som har levd og lever før det eventuelt er lov å påstå noe?

  Ja, det må du hvis vi skal være formelle og korrekte ( i dagligtale er ikke det alltid nødvendig). Alternativt kan du moderere påstanden din til å si at basert på det vi vet om fingeravtrykk så er det svært lite sannsynlig at det finnes to like fingeravtrykk. Man trenger ikke være absolutt i sin påstand.

  >Vitenskapen har – gjennom århundrer – bevist og motbevist seg selv.

  Dette er en intetsigende og feilaktig påstand. Vitenskapen jobber ikke med bevis i logisk forstand. Vitenskapen samler observasjoner som bekrefter eller avkrefter hypoteser.

  Bevis tilhører matematikken og logikken, ikke vitenskapen.

  Når man snakker om bevis for for eksempel evolusjonstoerien, så er det en mer folkelig bruk av begrepet bevis. Det man da snakker om er som sagt observasjoner som støtter en hypotese. Det er ikke snakk om bevis i matematisk eller logisk forstand.

 21. Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Så mye for at jeg nevner i et blogginnlegg at “jorda er unik”! At jorda var flat ble altså ikke motbevist. At jorda antakelig er rund er en observasjon som støtter en hypotese. Det er i tillegg ganske sannsynlig at jorda er rund. Da begynner vi kanskje å bli enig. :)

 22. Vote -1 Vote +1JB
  says —

  >At jorda antakelig er rund er en observasjon som støtter en hypotese.

  At jorda er (relativt) rund er hypotesen, og den støttes av en mengde observasjoner.

  Man kan godt si det er “bevist”, men det er i folkelig forstand og ikke i logisk forstand. Og innen vitenskapen så “beviser” man ikke. Det gjør man i matematikken og logikken.

  >Så mye for at jeg nevner i et blogginnlegg at “jorda er unik”!

  Det var tydeligvis på sin plass.

 23. Vote -1 Vote +1Christian
  says —

  Og hva vet vel de om at vi ikke kommer til å kunne krysse disse avstandene om noen tusen år? Da er det greit å ha banet vei med litt forkunnskaper tror du ikke?

  Om artikkelen til DB var bassert på “vrøvl”, så var denne dobbelt opp :P

 24. Vote -1 Vote +1Kristian
  says —

  Jeg har ingenting å tilføye diskusjonen i kommentarfeltet, men vil bare takke for saklige og informative innlegg. Jeg leste dem alle med interesse.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.