Håbrann – nå en sjelden og dårlig betalt gjest

Håbrann er ikke lenger en art som det drives kommersielt fiske etter i Norge. Dermed er også logistikken omkring fangsten og markedet i Sør-Eurpoa borte.

Det tidligere norske fiske etter håbrann var et viktig sesongfiske for flere fiskere på Sørlandet og Vestlandet. Den flotte haien ble imidlertid eksportert til Italia og andre land som hadde andre begrep om hva som var fisk og ufisk. Nå er håbrannen fredet for målrettet fiske, men årlig blir flere haier tatt av garnbåter i Nordsjøen og langs Norskekysten.

(Foto fra håbrannfiske på 1990-tallet: Ragnar Govertsen)

Haien som Andre Fredriksson fikk på onsdag blir solgt i Oslo. Med skarve 20 kroner per kilo, har restauranter fått mulighet til å sikre seg eksklusive og eksotiske råvarer. Hvem som sikret seg fangsten skrives det imidlertid ikke noe om. På fiskeri.no kan du lese mer om det tidligere kommersielle fisket etter håbrann i Norge.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.