Tar Jens en “Halvorsen”?

Arbeiderpartiet lover at det skal skinne av eldreomsorgen, og målsettingen frem mot 2015 er gigantisk. Regjeringen har vist at de kan når det gjelder barnehager, men sykehjemsplasser er noe helt annet.

Forskningssjefen i SSB tviler på at den rødgrønne regjeringen vil klare å innfri sine løfter. Oljepenger har vi brukt rikelig av under finanskrisen, men det er jo litt av fordelen med å ha en slik buffer i bakhånd. De skal spares til fremtidige økonomiske utfordringer og ellers bare brukes der de kan avhjelpe en krise.

Jens har sikkert en plan, og i denne planen inngår sikkert en del oljepenger. Samtidig skal man ha tillitt til Statsministerens forhold til handlingsregelen. Med valgløftet friskt i minnet kan regjeringen komme til å velge å satse alt på èn viktig sak; eldreomsorgen. Utover dette har ikke Jens lovet all verden.

Utfordringen blir igjen forholdet til SV. Mens Senterpartiets skarve krav om at Norge skal være fritt for ynglende ulv, har SV langt større behov for å få gjennomslag på sine hjertesaker. Når SV setter sin hele sin eksistens og troverdighet inn på å verne Lofoten og Vesterålen, vil dette på sikt bli et meget kostbart valgløfte.

Olje og gass danner grunnlag for milliardinntekter til Statskassen, og dette danner grunnlag for at vi har et visst håp om at noe av valgflesket vil overleve en Stortingsperiode. Dessuten føler nok både Halvorsen og regjeringen at man har en noe pinlig merittlisten når det gjelder fattigdomsbekjempelse – og satsing på fornybar engergi (for den saks skyld). I tillegg har Halvorsen i denne valgkampen stadig kommet inn på skolesatsingen.

Med bena knapt ute av finanskrisa og et meget jevnt valgresultat, vil regjeringens valgløfter bli fulgt nøye. Å sikre sykehjemsplass til alle kan vise seg å være like komplisert og utfordrende som Halvorsens tro på at politikk kan løses med “pennestrøk”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.