Krf feier for egen dør

I dag leser vi at Eva Høili vil ha et oppgjør med holdninger i eget parti. Det er på høy tid, selv om man ikke skal være for rask med å dømme.

Kristenfolket er ikke bare underlagt kjærlighetsbudet. Samtidig som man skal “elske sin neste som seg selv” har kristendommen laget et trusselbilde der kristendommen blir utfordret og truet på ulikt hold. Det er ikke lenge siden man snakket om “hedninger” i bygder og nakne kyststrøk; og dette var gjerne en fellesbenevnelse på dem som hadde en annen tro og kultur.

Kristendommen bærer på en arv der alt som ikke tilhørte det gode (altså kristendommen) måtte tilhøre den motsatte side. Sammen med fantasifulle tolkinger av Johannes’ Åpenbaringer, velger man gjerne å katigorisere og å ta avstand. Å drive misjon i utlandet er en ting, men: “Må de komme så nære vår egen trygge og grønne gren”?

Det er ikke nødvendigvis dømmende holdninger som ligger bak frykten for det fremmede. Uvitenhet, og en tradisjon med frykt for det “ikke-kristene”, kan gjøre like sterke utslag. Reelle utfordringer og problemer som slås opp i media bidrar selvsagt til opprettholdelsen av dette unyanserte bildet.

Selv i kjærlighetspartiet Krf må man nok regne med at det trengs tid – og kanskje en ny generasjon – før nestekjærligheten omfatter absolutt alle. I flere saker ser vi da også kristendommen klarer å legge fra seg åk fra tidligere tider – det tar bare litt lang tid.

This article has 6 comments so far!

 1. +1 Vote -1 Vote +1Brutalus
  says —

  Tenk om muslimene hadde tatt det samme oppgjøret med sine holdninger….da hadde det blitt hyggelig her i landet.

  Eller trodde du kansje de likte deg?

 2. +2 Vote -1 Vote +1admin
  says —

  Mener du om jeg er forutinntatt og har fordommer om hvorvidt muslimer liker meg eller ikke?
  Klart vi skal forvente samme respekt og aksept også andre veien.

 3. -1 Vote -1 Vote +1Trønder
  says —

  Det er vel både sunt og naturlig å være skeptisk til muslimer? Hvis man er kristen vet man at kristne brødre og søstre blir forfulgt i alle muslimske land. I noen land begrenser det seg til utstøting av familien eller at man blir nektet studielån, men i de fleste muslimske land er det snakk om vold og drap, spesielt for de som ønsker å bytte religion. Jeg føler ikke noe behov for å importere intolerante folk som hater meg. Til og med i Norge er konsekvensene alvorlige for muslimer som ønsker å bli kristne.

  Jeg har enda ikke nevnt noe om manglende impulskontroll og voldelig legning. Hvem var det som raserte Oslo rett etter nyttår på grunn av noe som Norge ikke hadde noe med? Jo, muslimer. Hvem topper diverse kriminalitetsstatistikker med vold i fokus? Jo mennesker fra muslimske land. Hvem har avlet de verste og fleste terroristene verden har? Jo islam. La dem styre på i sine egne land, men la også oss siviliserte folk få leve i fred her i Norge uten å være redd for knivstikkere og voldtektsmenn om kvelden.

 4. +1 Vote -1 Vote +1Jonas
  says —

  Trønder: Alle muslimer er født med manglende impulskontroll og voldelig legning?
  Går ikke an å ta slike som deg på alvor!

 5. +1 Vote -1 Vote +1Trønder
  says —

  Jeg har vel ikke sagt at alle muslimer er født med manglende impulskontroll og med voldelig legning…

  Men nordmenn raserer ikke ambassadene til andre om det er noe de ikke liker i alle fall. Og det er en del alvorlige ting i muslimers kultur som ikke passer særlig godt inn her i vesten. Kristne får ofte pes for synet sitt på forskjellige ting, mens muslimer aldri får det selv om de er ti ganger verre. Et eksempel er homofili, der kristne helst ikke vil ha homofile prester – muslimer dreper dem. Et annet er utroskap, noe kristne ikke synes er en god ide – muslimer pisker dem, eller helst bare kvinnen.

  Hva er det du ikke kan ta på alvor? Jeg bare kommer med fakta. Jeg sier ikke at alle muslimer er fæle og onde, men det er en mye større prosent tullinger der enn blant andre. La oss heller slippe inn kristne, buddhister, hinduer eller ateister. De lager mye mindre problemer. Hva er vitsen for kristne irakere å flykte til Norge når de blir plaget av muslimske asylsøkere allerede på asylomottaket? Hvorfor må norske jøder slutte å gå med kjennetegn på at de er det i frykt for muslimer?

  Å invitere muslimer hit er like dumt som om hønene skulle ønske en rev velkommen i hønsegården…

 6. Vote -1 Vote +1bear
  says —

  Anonym sa…
  KrF-førstekandidat i Buskerud, Eva Høili er som så mange andre KrF`ere ganske så blåøyde.
  Det Eva Høili ikke har forstått, er at KrF lager “ris til egen bak” ved å ta imot så mange muslimer, særlig sett med kristne øyne.
  For en del år siden kan jeg huske at frimenighetene var større i antall enn antall muslimer, hvilket burde være normalt i et kristent land.
  Nå er antall muslimer for lengst gått forbi i antall frikirkelige i dette land.
  Mange kristne skal være så forbasket tolerante at de til slutt ikke skjønner sitt eget beste, og jeg stemmer derfor aldri KrF.
  Ettersom antall muslimer stadig øker i dette land, vil nødvendigvis alt hva de kristne står for sidestilles med det muslimske for deretter komme i annenrangs rekkefølge. Begriper ikke at politikere som Eva Høili ikke kan lære mer av hva som skjer i andre land.
  Ikke lenger unna enn i England kan kristne ikke lenger si “christmas” men må kalle det en “lysfest” for ikke å støte muslimer, eller det er yrker man ikke kan bære kors av hensyn til anstøt fra muslimer bare for å ha nevnt noe. Dette vil bare være begynnelsen.
  I din troskyldighet og naivitet Eva Høili bør du i din nestekjærlighets store fromhet om ikke annet tenke på dine barn og barnebarns fremtid. Det her er faktiske realiteter vi snakker om, ikke skremselspropaganda eller fremmedfrykt. Det dreier seg ikke om rase, men religion.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.