La barn få være barn

I Sverige har noen kommet på å la fire år gamle barn få opplæring i å gå på catwalken. Noen har tydeligvis vansker med å skille mellom hva barn bør gjøre og hva voksne bør gjøre uten å involvere barna.

Barn liker å imitere voksne, og vi som har barn ser mye rar og morsom adferd når barn øver på voksenroller. Dette er naturlig, men det er samtidig bare en imitasjonslek på barns premisser. Å observere og imitere er ikke det samme som at vi voksne skal organisere og legge til rette for at barn skal gjøre som voksne.

Jeg har selv ikke noe forhold til catwalken, og det jeg har sett på TV har vært av den usunt tynne typen kvinner der yrkets negative sider overskygger det de egentlig skal vise frem. Dette er definitivt en voksenverden der dessverre alt for mange unge har dannet seg unaturlige forbilder og idealer. Man kan gjerne omtale deler av denne bransjen som et problem – nettopp fordi enkelte unge opplever at den setter en slags standard.

Vi har forbud og aldersgrenser for mangt og meget som kan være skadelig. Som regel klarer de voksne å korrigere og å gi barn et sunt forhold til selvbilde og adferd. I Sverige synes noen å ha problem med å vite hva som er “barns beste”, og det er trist dersom man også må oppdra voksne til å ikke leve ut voksens drømmer gjennom barn.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.