Et Norge uten rovdyr?

I dag ble den siste av 4 “lisensbjørner” skutt i Hedemark. At vi aktivt må gå ut for å oppsøke og drepe bjørn, burde være unødvendig.

Bjørn og ulv er dels uønsket i norsk natur. Senterpartiet vil helst ikke ha en ulv på norsk side av grensen, men de sier det ikke høyt. Sammen med sauebøndene har de alliert seg om et ønske om at de ikke vil ha “ynglende ulv” i Norge. Det er altså OK med et par gråbein så lenge de ikke får formere seg.

Bjørnen er heller ikke populær, og ved enkelte fellinger er det sterk tvil om hvorvidt fellingen var lovlig. De som bor i områder med ulv og bjørn virker også meget klare i sine uttalelser omkring rovdyra. Man trenger ikke en gang å lese mellom linjene for å forstå at de fleste helst vil ha et rovdyrfritt Norge. Den eneste gleden ved rovdyra synes å være å jakte på dem.

Som Vestlending – langt fra ulv og bjørn – blir det vanskelig å forsvare rovdyrenes rett og verdien av mangfold i naturen. Det er derfor lett for meg å ha bastante meninger om forhold som ikke berører meg i  min hverdag. Likevel kan jeg spørre meg om hvor mye subsidier vi bør bruke for å tilfredsstille bøndene og deres ønske om å drive lønnsomt i et rovdyrfritt beitelandskap. Må jeg velge mellom rovdyr og sauebønder i hele landet, vil jeg ikke garantere at jeg velger bøndene.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.