EU – veien mot en bananrepublikk?

I dag hører vi at nye EU-regler vil gå på sikkerheten løs for flytrafikken. Dette er bare en av flere saker som setter EU i et mistenkelig dårlig lys.

Vi ønsker trygghet når vi flyr, men det nye regelverket til EU kan gi trette flyvere. EUs flyregler tillater piloter å jobbe 14 timer på dagtid. På nattlige flyginger kan de jobbe i 11 timer og 45 minutter. Endrede arbeidsvilkår i EU påvirker også oss. På vg.no leser vi at dette i verste fall kan føre til flere ulykker.

EU burde vært et prosjekt for økt trygghet og bedre og forutsigbare arbeidsvilkår. Spesielt bøndene i EU har fått merke at arbeidsvilkårene raskt kan endres til det verre. Det går ikke lang tid mellom hver gang bønder i ulike EU-land aksjonerer.

Forutsigbart var det heller ikke da den norske makrellflåten ble kastet ut av EU-sonen for et par dager siden. Avgjørelsen var feil, og dette medførte store tap for norske fiskefartøy og fiskeindustrien på land. I FiskeribladetFiskaren sammenligner direktøren i Fiskebåtredernes Forbund EUs handlemåte med en “bananrepublikk”. Dette kan man forsåvidt også bruke om EU når vi ser på den feilslåtte forvaltningspolitikken innenfor fiskeriene.

Vårt jordbruk, våre fiskerier og fiskebestander er heldigvis i stor grad skjermet fra EUs innflytelse, men EUs regelverk vil påvirke oss som en handelspartner og konkurrent.

For pilotene er arbeidsarenaen langt mer internasjonal, og her melder presset seg om å følge EUs regler. Tanken bak EU var sikkert god, men resultatene trenger ikke å være like gode.

This article has one comment so far!

  1. Vote -1 Vote +1A. Johansen
    says —

    Virker som om EU jobber mot folkets interesser, ikke for. Se bare på den saken om forbrukerrettigheter, var det 2 år de ville reklamsajonstiden skulle være?
    Et annet eksempel er hvor stort beløp staten skal kunne garantere for hvis banken din skulle gå konk. Er vel 100.000 euro EU vil at grensen skal være på, mens her i Norge garanterer staten for 2 mill.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.