Stuerent å amme – også på amerikanske fly

For tre år siden risikerte 27 år gamle Emily Gillette å bli kastet av et fly fordi hun ammet sin ett år gamle datter.  Gillette forlot flyet i tårer, og nå blir den tre år gamle saken tatt opp.

Ja, det er amerikansk  stoff, og ikke overraskende for dem som har vært der. Da en av mine døtre var små og i USA, fikk min kone klar beskjed om at man ikke ammet på offentlig sted. Dette er noen år siden, og forhåpentligvis har ting endret seg. Ettersom vi da hadde familie som midlertidig bodde i USA, opplevde vi også at fotografier av barna ble “sensurert”. Vi sendte en bunke bilder, men bare noen av dem kom frem. Badebildene av barna kom aldri frem.

I USA sliter man skrekkelig med sin dobbeltmoral. Nå skal – ifølge tv2.no – flyselskapene godta amming, men mer interessant er vel hva USA godtar av andre ting. Kriger, en liberal våpenlovgivning, blodige filmer og spekulative scener er OK, men et bart bryst rister man oppgitt på hodet over. Grensene flyttes heldigvis for ammende mødre, men det gjør ikke USA mindre moralistisk. For at moralen skal ha troverdighet bør man kanskje også reversere utviklingen på andre områder.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.