USA ikke moden for homofile soldater

Obama har som mål å også la homofile bli en del av forsvaret. Målet kan synes like edelt som rettferdig fra fredsprisvinneren, men lar det seg gjennomføre?

USA er dobbeltmoralens land, og uante konservative krefter vokter den del av moralen som omhandler kjønnsroller og seksualitet. Amerikanere kan se mellom fingrende når det gjelder våpenloven, voldsfilmer, uetisk fangebehandlig og ekstreme sosiale skeivheter i eget samfunn. Men når det gjelder sex, skal man trø mer varsomt.

Å la homofile soldater få tjenestegjøre vil sette hetrofile soldater i enkelte dilemma. Den sterke amerikanske “moral” vil også kunne gå ut over de homofile og den behandlig de får. Fordommer er ikke bare et begrep; de kan også resultere i handliger som ikke bidrar til å bekjempe dem.

Selv tror jeg ikke USA er klar for å endre loven og tillate homofile i forsvaret. Selv om presidenten kan få spredt applaus for sine talegaver og visjoner, er nok avstanden mellom den edle tanken og realitetene for stor.

This article has 7 comments so far!

 1. Vote -1 Vote +1Bjørn Smestad
  says —

  Vel, de homofile er jo allerede en del av det amerikanske forsvaret. Det er ingen forbud mot homofile soldater lenger. Men man skal altså være “diskret”.

  Jeg tror nok at også heteroene i den amerikanske hæren vil takle å få vite at en medsoldat er homofil.

 2. Vote -1 Vote +1Leif
  says —

  USA er dobbeltmoralens land

  Trodde det var Norge jeg

 3. Vote -1 Vote +1euqid
  says —

  Stygt redd blogger har rett…Det finnes progressive krefter på øst- og vestkysten, men så har man sørstatene og midtvesten da…Ikke akkurat fritenkernes høyborg for å si det mildt…Der har man vel enda ikke helt godtatt svarte som mennesker enda engang…Homser kommer kanskje inn under paraplyen “menneske” i løpet av de neste to århundrer der…

 4. Vote -1 Vote +1bin Laden
  says —

  Mener du en del av leiemorder-banda når du skriver “forsvaret”?
  Ja, det kunne være en fordel at andre leiemordere får vite hvor de kunne sette pikkene sine hen istedenfor å voldta barn i jøde-vest terroriserte land.

  …i 1940 fremmer Larsen et syn på nazismen ut fra en dypt konservativ og spiritualistisk posisjon som en reaksjon som «måtte» komme, og som var berettiget. Årsaken, mente Larsen, finnes ikke i nazismen som ideologi eller i de politiske forholdene i Tyskland, men entydig i Vestens materialisme. Og når det gjelder norske forhold plasserer han ansvaret hos Universitetet og den norske presse som har falt til fote for materialismen. Det er de som har spredd pesten. På denne bakgrunn ser han ikke bare negative sider ved nazismen, men også nye og positive muligheter: førerprinspippet vil kunne fremme det personlige ansvar og krigen vil lære mennesker å dø. Det vil nå tvinge seg frem en ny type broderskap, dette i motsetning til kaoset i den pestbefengte moderniteten.
  I Alf Larsens etterlatenskaper finner vi et meget omfattende manuskript med tittelen Jødeproblemet. Manuskriptet var Alf Larsens store, litterære verk som han arbeidet på i årene etter andre verdenskrig.

  Jødeproblemet er en aforismesamling på flere hundre sider. I aforismene benyttes gjennomgående betegnelse «jøden». Jødene er utstyrt med bestemte karakteristiske trekk. Typiske karakteristika er at de ikke kjenner noen grenser, de vil ikke innordne seg eller vise måtehold på noen områder. Og så følger de fleste stereotypiene vi kjenner fra antisemittisk propaganda: «Jøden» er fanatisk, besatt og skruppelløs. Ethvert middel er tillatt i kampen for å nå målet, han er påtrengende og hensynsløs. I forretninger bedrar han, han bestikker og kommer med trusler. En konsekvens av disse karakteregenskapene er at jødene er blitt ført ut i den rene galskap, er blitt besatt.
  Det er vannviddsfolket, «den nasjonale galskaps kreftknute i menneskelegemet», jødefolket er en forferdelig byll, «rotten» i menneskeheten.
  For Alf Larsen dreier «rase» seg om psykiske eller åndelige størrelser, og han gir i denne forbindelse nazistene rett: Jøden finnes på samme måte som arieren gjør det.
  Alle antisemitter har i hovedsak rett, mener han: Jøden er et fremmedelement blant kristne folk og har alltid forsøkt å utnytte dem til sin egen fordel.
  Forfatteren behandler også forfølgelsen av jødene opp gjennom historien. Som det løgnfolket jødene er, har de klart å overbevise verden om at de har vært forfulgt gjennom århundrene. Dette er imidlertid en myte de har skapt til unnskyldning for sin egen fremferd. Legenden om det uskyldige, forfulgte jødefolket er verdenshistoriens første og største løgnpropaganda.
  Modernitetskritikken var selve kjernen i Alf Larsens intellektuelle engasjement. Han så den moderne verden som en verden i forfall, og årsaken var materialismen og det han kalte radikalismen. I sine mange tidsoppgjør kjempet han mot oppløsningen av ånden. I Janus-perioden var dette knyttet til den vesterlandske materialismen. Denne materialismen ble senere koblet til «jøden». Med sin hensynsløshet er det jøder som står bak hele moderniteten. Den er drevet frem av de «radikale». Jødene står bak kommunismen, darwinismen og psykoanalysen samt hele avantgardetenkningen. De er med andre ord årsaken til forfallet og oppløsningen, til elendigheten i tiden. Her er vi ved et sentralt poeng for Alf Larsen. Ved at det er jøden som er ansvarlig for materialismen, forstås nazismen som en nødvendig reaksjon, og: Jødene er selv ansvarlige for og årsak til den forfølgelse de er blitt utsatt for.
  Likevel er Alf Larsen ytterst kritisk til Hitler. Men forklaringen på at han fikk så stor makt og innflytelse er å søke hos dem som drev ham frem, hos jødene.
  For Alf Larsen har jøden ikke bare fornektet Kristus, men hater Kristus og har satt seg opp mot en fundamental lovmessighet i historien. Det sentrale er golgathamysteriet der kristusimpulsen ble en avgjørende kraft i verdensutviklingen. Denne kraftens mål er å utvikle individet til en selvstendig størrelse, dette i motsetning til folket, massen, kollektivet.
  Men jødene lever i den store fornektelsen, de revolterer mot verdensutviklingen.
  I Jødeproblemet har Larsen også en dagsaktuell, politisk agenda. I etterkrigstiden har jødene forsøkt å fordreie og bedra opinionen: de seks millioner døde er et falsum, Anne Franks dagbok et bedrag, og konsentrasjonsleirene et produkt av fotomontasjer. Han er også tydelig i sitt syn på ”staten” israel: «israel er bare jødedommens syfilis.»

  Og det som nå truer er en voldsmakt og en terror verre enn både nazisme og kommunisme (visjonær Larsen har forutsett det allerede for 50 år siden!).

  Han avviser at motstanden dreier seg om antisemittisme, de som forsøker seg med den slags kan dra «fanden i vold». Og så kommer det: «Hvis jøderne aldrig før har gjort sig fortjent til en pogrom, så gjør de det nu. Der stunder grufulle tider.»

  http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/OBOKER/710099953

 5. Vote -1 Vote +1euqid
  says —

  bin laden…kom deg ut i verden istedetfor å sitte begravet i konspirasjonsteorier…

 6. Vote -1 Vote +1stig pedersen
  says —

  Dont ask, dont tell policy-en er tosidig, du har ikke lov til å si at du er homofil, men befal har heller ikke lov til å spørre om du er homofil, eller drive annen etterforskning for å finne ut om du er homofil.

  Det er ett kompromiss fra Clintons dager, da homofobi var mer utbredt i befolkningen. I dag sier meningsmålingene at det er ett stort flertall av mennesker som vil tillate åpen homofili, og derfor tror jeg dette er fullt gjennomførbart.

  Jeg tror også du vil finne at USA er ett veldig åpent, aksepterende og tolerant land i forhold til Norge, jantelovens hjemland.

 7. Vote -1 Vote +1euqid
  says —

  Hehehe…ok…USA fremstår vel ikke akkurat som et homogent land…Hvis du påstår at stater som Texas, Sør-Carolina. o.l. er veldig åpne og aksepterende samfunn har det vel mer å gjøre med din konformitet enn samfunnets åpenhet og toleranse…Prøv å stå fram i Texas og si at du er ateist åpenlyst…I dare you…

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.