Haier spiser uprovosert

Vg.no skriver at det ble registrert 79 uprovoserte haiangrep i 2010. Dette skal være et høyt tall, men hva er egentlig et uprovosert haiangrep?

Hai er rovdyr, og arter som oksehai, hvithai og tigerhai tar gjerne store byttedyr. Når haien er sulten, må den nødvendigvis spise noe – og den har ingen filter som skiller mennesker ut som en uspiselig eller fredet art. Haier spiser det som måtte virke fristende eller spiselig, og den trenger ikke bli provosert for å spise. I datagrunnlaget  nevnes spesielt episodene i Egypt – i Sharm el Sheikh – der det var fem haiangrep på fem dager.

Et povosert haiangrep må altså være et angrep der mennesker har tirret eller lokket haien til å forsvare seg. Det er uvisst om det føres statistikk over en slik merkelig type adferd fra mennesker.

Heldigvis konkluderer ikke forskerne med at haiene er blitt lettere provosert. Det er heller nærheten av mennesker i haiens områder som fører til uheldige episoder under haiens jakt på mat.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.