Jens tar en Putin

Vi har nylig hørt at statsminister Putin har felt en sibirsk tiger som angrep et russisk TV-team. Den russiske statsministeren handlet resolutt og fikk bedøvet den store katten med ei bedøvelsespil. Historien om Putin og tigeren viser statsministeren som folkets beskytter med en styrke som overvinner all motstand.

Det vites ikke om Jens Stoltenberg kjenner til Putins stunt, men nå har også Jens kledd seg i kamuflasjedrakt i jakt på ville dyr. Han proklamerer selv at han “har skutt sitt første dyr”, og ut fra overskriften kan man da spekulere i om det er bjørn, ulv eller elg som har måtte unngjelde for Statsministerens snarrådighet.

Jens har altså vært på jakt, men noe “dyr” var det ikke, og ikke var det stort eller farlig heller. Det var snakk om ringduer, som sikkert er nært beslektet med fredsduer. Det er hyggelig at Statsministeren kommer seg ut og finner gleder og opplevelser i naturen. Hans jakt vil imidlertid ikke ha samme symbolske verdi som Putins tigerfelling, og vi kan da heller ikke beskylde Stoltenberg for å ville drive propaganda med sin jakthistorie.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.