Stor glede over liten bille

Vi hører nå at eremittbillen (Osmoderma coriaceum) er funnet i et tre i Tønsberg kommune. Den 3 centimeter svarte billen har ikke vist seg i Norge siden 1800-tallet. Gjensynsgleden med arten er så stor og betydningsfull at lokaliteten – og selve treet – blir hemmeligholdt.

I den norske naturen finnes det utall av arter; enten man snakker om sopp og lav, biller eller planter. Vi har blant annet områder med uberørt urskog der vi finner et helt unikt biologisk miljø. Vi liker å tro at vi vet om det meste om det som rører seg i naturen, men vi må innse at det blir håpløst å påberope seg den fulle oversikten.

Funnet av eremittbillen er ikke bare et bevis på at enkelte arter klarer å holde sin eksistens skjult for biologer og samlere. Slike småkryp lever delvis skjult, og er derfor vanskelig å lokalisere. Medieoppslaget som understreker gleden over funnet, viser også hvor viktig naturen er for oss. Vi får her satt natur og artsmangfold på dagsorden, og dette vil være med på å gi økt interesse for å verne om viktige og unike biotoper. Når en liten svart bille kan skape så mye oppmerksomhet, ser vi lettere verdien av det vi har og hvor mye vi har å tapet ved å miste det.

This article has 2 comments so far!

  1. Vote -1 Vote +1Astrid
    says —

    Jeg har ey spørsmål finnes det oldenborrer i norge? For jeg var på hytta og så en svart blank gigantisk bille.

  2. -1 Vote -1 Vote +1Astrid
    says —

    Jeg har et spørsmål finnes det oldenborrer i norge? For jeg var på hytta og så en svart blank gigantisk bille.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.