Genetisk unskyldning for utroskap

En svensk studie viser at hormonet vasopressin er med på å styre menns adferd i parforhold. Tidligere forsøk på markmus viser at gener tilknyttet vasopressin er med på å styre slik adferd. Konklusjonen er, i følge Dagbladet, at menns oppførsel i parforhold – til en viss grad – kan forklares ut fra genene.

De svenske studiene mener dermed å kunne forklare hvorfor noen forblir ugifte og hvorfor noen er mer utsatt for problemer i parforhold.

Ja, vi er forskjellinge, og vi handler ulikt. Å forklare dette med genetikk, blir litt søkt når man har rikelig med andre faktorer som virker inn. Hva med barndom, ungdomsår, oppdragelse, familiære “forbilder” og omgangskrets. Sosiale relasjoner og øvrige påvirkninger fra miljøet er utvilsomt viktige forhold som er med på å forme ens adferd i voksen alder. Evnen til samhandlig med andre preges også av selvbilde, selvoppfattelse, evne til empati, sosiale ferdigheter o.s.v.

Svensk genforskning må på ingen måte få lov til å forklare eller unskylde menns opptreden i parforhold. Egenskaper til å oppleve sann kjærlighet, loyalitet og trofasthet blir i så fall redusert til et genetisk spørsmål. At parforhold brytes, trenger vel ikke bare forklares ut fra mannens oppførsel? I et parforhold er man tross alt to parter! Å legge til grunn genetisk forklaring og “skyld” på den ene parten dersom det oppstår problemer, blir for enkelt. Problemer og brudd i parforhold er ingen enkel eller hyggelig sak, og de bakenforliggende årsakene er gjerne dyptgående og komplekse.

Utroskap er et tillittsbrudd på et mye dypere plan enn det som kan forklares med gener. Når utroskap finner sted, kan dette være utløst av langvarige og uløste vansker i et forhold. Inntak av alkohol er ofte en del av dette bildet.

Det kan også bli interessant å se hva svenskene finner når de forsker på kvinners gener. De kan vel ikke bare forske og konkludere ut fra bare det ene kjønn?

This article has one comment so far!

  1. Vote -1 Vote +1Fittsteam
    says —

    Word ass! Helt enig, søster! Det verste av alt er at menneskegener egentlig IKKE FINNES! Word ass! Human DNA er bare noe høyrepopulistisk overflatiske greier, dypest av alt er jo sjelen og sjelen har ikke noe med biologi å gjøre. Hvis du mener noe annet, er det ikke rart du tror du stammer fra en apekatt, din gen-apekatt!!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.